Helyi tantervek

Alsó tagozat

Idegen nyelvi

Testnevelés

Dráma

Magyar nyelv

Történelem

Ének-zene

Vizuális kultúra

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Digitális kultúra

Kémia

Biológia

Fizika

Természettudomány

Matematika

Földrajz

Technika és tervezés