Rendkívüli felvételi eljárás a 2024/2025-ös tanévre

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (OM 030175) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. § alapján rendkívüli felvételi eljárást ír ki.

Tagozatkód: 0002
Osztály: négy évfolyamos sportiskolai kerettantervre épülő képzés.
Az oktatás sajátos jellemzője: köznevelési típusú sportiskolai oktatás.

A sportiskolai kerettantervű osztályban a tanuló sportágának sportképzésével összehangolt 4 évfolyamos gimnáziumi képzést biztosítunk a leendő diákjainknak. A sportiskolai képzés mellett fontos szerepet kap az idegennyelvi képzés is. A 12. évfolyamosok számára elméleti és gyakorlati felvételi előkészítő foglalkozásokat valósítunk meg az ország több egyetemének sport- és egészségtudományi tanszékeken induló képzéseihez. A kettős életpálya modell építésének lehetőségét teremtjük meg már a gimnáziumban is. A tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek.

1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német, olasz, orosz közül választható.
Csoportbontásban tanult tantárgyak: idegen nyelvek, testnevelés.

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a 7. év végi és a 8. félévi (2024. június 30. utáni jelentkezés esetén a 8. év végi) eredményeket!

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Tájékoztató és jelentkezési lap letöltése: