Tájékoztatás 2023/2024. tanévkezdéssel kapcsolatban

A pótvizsgák ideje: 2023. augusztus 28. (hétfő), reggel 8 óra

Tisztelettel kérjük, hogy a pótvizsgára kötelezett tanulók bizonyítványukat és a tantárgynak megfelelő segédeszközüket (körző, vonalzó, szögmérő stb.) hozzák magukkal!

Iskolánkban a tanévnyitó ünnepséget 2023. szeptember 1. napján (péntek), reggel 8:00 órai kezdettel rendezzük meg.

Tisztelettel kérünk minden tanulót, hogy időben érkezzen meg, illetve az alkalomhoz illő, a házirendünk előírásainak megfelelő módon jelenjen meg az iskolában: „Az iskolai ünnepélyeken testet megfelelően eltakaró ünnepi öltözékben kell megjelenni (sötét szoknya, vagy nadrág és fehér blúz vagy ing, lehetőleg alkalomhoz illő sötét cipő, gimnáziumi tagozaton iskolai nyakkendő/sál).”