Iskolánk Vörösmarty Mihály nevét viseli

Kápolnásnyék község Fejér megyében, a Dunántúl mezőföldi területének szélén, a Velencei-tó északkeleti részénél helyezkedik el. Földrajzi koordinátáink egy nagyon kedvező fekvést kölcsönöznek a településnek, benne köznevelési feladatokat ellátó Iskolánknak, mely által az intézmény jelentős beiskolázási körzettel rendelkezik.

Magyarország történelme olyan kiemelkedő személyiségekkel rendelkezik, akik tevékenységükkel nemcsak nemzetünk, de az egész világ kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy figyelmet fordít ezek ápolására. Névadónk Vörösmarty Mihály költő, író, ügyvéd, táblabíró, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja Pusztanyék (a mai Kápolnásnyék része) szülöttje. A Vörösmarty Mihályhoz és az iskolánk múltjához kötődő hagyományok, és az ünnepkörhöz kapcsolódó tradíciók megtartása, folyamatos ápolása mindenkori feladatunk részét képezi. Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Fontos, hogy tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket, rendelkezzenek magyarságismerettel, ismerjék a nemzeti, a népi és a családi ünnepkör fogalmát, jelentőségét. Ismerjék meg népszokásainkat. Legyenek nagyon büszkék iskolájukra. A hagyományok ápolásával igyekszünk kialakítani a nemzet iráni elkötelezettséget, a magyarságtudatot, ahogy Vörösmarty is írja halhatatlan költeményében:


„És annyi balszerencse közt,

Oly sok viszály után,

Megfogyva bár, de törve nem,

Él nemzet e hazán.” (Vörösmarty Mihály: Szózat – részlet, 1836)


A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium épülete 1979-ben épült könnyűszerkezetes betonelemekből. Az immáron eltelt 40 év alatt nagyszabású felújítás és fejlesztés a 2020/21. tanév második felében és a 2021/22. tanév során történt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által biztosított “Fejér megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című állami fejlesztési beruházási projekt keretében. Intézményünkben ez az épületenergetikai beruházás jelentős megtérülést, illetve korszerű körülményeket biztosít a köznevelésben részt vevő tanulóink és tanáraink számára, mindez értünk történt, a szebb jövőnket szolgálja.

Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy iskolánkban a tanulási-tanítási folyamatok a megfogalmazott alapelvek hátterében meghúzódó értékek alapján szerveződjenek.

Kiemelten kezelt értékeink: humanizmus, bizalom, biztonság, emberi szabadság, empátia, méltányosság, szolidaritás, kapcsolatorientáltság, folyamatos tanulás és fenntartható fejlődés. Az iskolánk működésének filozófiai alapját alkotó, általunk vallott értékeket tudatosan, személyes mintákon keresztül közvetítjük tanulóink és családjaik, valamint környezetünk felé. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát alapvetően meghatározza: a komplexitás elve, az egész életen át tartó tanulás elve, a tapasztalatszerzés elve, az aktív részvétel elve, az élményalapúság elve, a motiváció elve, a bizalom elve, a differenciálás elve, a személyközpontúság elve és a visszajelzés elve.

A ránk bízott tanulók testi-, szellemi- és lelki fejlődéséhez szükséges a sportra és az egészséges életmódra való igény kialakítása a diákokban. A Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények közül egyedülálló módon rendelkezünk tanmedencével és tornateremmel is. Évek óta folyamatos az úszásoktatás intézményünkben, a térség egyedülálló lehetőségeként.

2021. nyarán Budapesten együttműködési megállapodást írt alá a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia, a Székesfehérvári Tankerületi Központ, illetve a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium. A szerződés értelmében a felek együttműködnek a sportág népszerűsítésében, iskolai promóciók közös szervezésében, a kajak-kenu sport utánpótlás-nevelésének egymásra épülő rendszerének biztosításában, az oktatási–nevelési program kidolgozásában és hatékony megvalósításában. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk tanulója volt Tóth Dávid világbajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kajakozó, tornatermünk is az ő nevét viseli.

Az intézmény egyedülálló velencei-tavi környezeti szépsége, csendes, barátságos környezete jól illeszkedik az intézmény oktató-nevelő munkáját átható gyermekközpontú légkörébe. Az iskola felszereltsége a mai kor elvárásainak igyekszik megfelelni, többek között korszerű, digitális táblákkal is rendelkezünk. Harminc tantermünk van, valamint a már említett uszoda és tornaterem, illetve konditerem, informatika tanterem és könyvtár is biztosítja feltételeket a sikeres tanuláshoz.

Pedagógusaink lelkiismeretes, a gyermekek érdekeit leginkább szem előtt tartó tevékenységgel becsületes munkára sarkallják, a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönzik a ránk bízott, immáron több, mint 760 fős tanulói közösségre duzzadt gyermeksereget. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a különböző kompetenciák, készségek és képességek fejlesztése, az emberi értékrend alapjainak beivódása a mindennapi cselekedetekbe ugyanolyan fontos, mint a tantárgyi ismeretek.

Iskolánk szellemiségét a szeretet, az elfogadás, a türelem légköre biztosítja. Ennek kell áthatnia a tanár-diák, szülő-tanár, és a tantestület tagjai közti viszonyt egyaránt, hogy példát mutathasson, s kialakítsa a gyermekekben ugyanezt a példaadó és példaértékű hozzáállást. Intézményünk mindent megtesz azért, hogy a szülőkkel is jó viszonyt tartson fenn, hiszen ők is egyenértékű társaink a nevelésben. Mindannyian ugyanazt az ügyet szolgáljuk: egy szebb, szeretetteljesebb és ezért igazabb magyar jövőt szeretnénk adni a következő nemzedékeknek!


Valkai Lénárd

intézményvezető


Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

OM azonosító: 030175

2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29.

Telefon: +36.22/589.086 / +36.22/368.940

http://www.vm-knyek.hu/

iskola@vm-knyek.hu / iskola.helyettes@vm-knyek.hu